โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง

ผอ copy

ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง

ประกาศ

ผลงานที่ภาคภูมิใจประจำปีการศึกษา 2554

p1 p0

กิจกรรม

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขอ... Read more

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ (พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเว…

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ (พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน)

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ (พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเว... Read more